ศรีเปี่ยมสุขรีสอร์ท : เกี่ยวกับรีสอร์ท

ศรีเปี่ยมสุขรีสอร์ท เดิมชื่อแค้มป์วีไอพี ก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์สุมณฑา วัฒนสินธุ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ
    แต่หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้วปีเศษ ปรากฏว่าเข้าไม่ถึงลูกค้ากลุ่มโรงเรียน แต่กลับได้ลูกค้าจากองค์กรและภาคเอกชน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาสู่การบริการที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศรีเปี่ยมสุข (Sri Piam Suk Resort) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 โดยเน้นจุดเด่นด้านธรรมชาติที่มุ่งจะให้ผู้มาใช้สถานที่ได้รับความสุขจากการผ่อนคลายกับสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ เพื่อเติมพลังชีวิตให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นสำหรับภารกิจในวันต่อๆไป

    รีสอร์ทให้บริการที่พักรายวัน/รายเดือน การพักผ่อนระยะยาว (Longstay) สำหรับชาวต่างชาติ มีเรือนไทยสำหรับการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เช่น พิธีมงคลสมรส ทำบุญวันเกิด ฯลฯ รวมทั้งให้บริการอาหารในชื่อ “ครัวศรีเปี่ยมสุข” การผักผ่อนคลายเครียดโดยการว่ายน้ำ พายเรือ เป็นต้น

ติดต่อ : ศรีเปี่ยมสุขรีสอร์ท

โทรศัพท์ : 090-731-8595
E-mail : sumontha@gmail.com

รับจัดงานสัมมนา, งานกิจกรรมเข้าแคมป์, งานมงคลสมรส, และอื่นๆ